G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G

BI’s fodboldafdeling

13. februar 2020 kl. 19.30 på BI Centeret

                

                      DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder beretning fra de stående udvalg
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Links

DBU
DBU Jylland
Fodboldloven (DBU Jylland)