G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G

BI’s fodboldafdeling

11. februar 2019 kl. 19.30

                

                      DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder beretning fra de stående udvalg
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget

til godkendelse

  1. Indkomne forslag
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  3. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  4. Valg af revisor
  5. Valg af revisorsuppleant
  6. Eventuelt

Links

DBU
DBU Jylland
Fodboldloven (DBU Jylland)